به سامانه نظرسنجی و ایده پردازی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خوش آمدید

فرم نظر سنجی

 

ویژه مدیران ، معلمان و اولیا دانش آموزان

درباره پرسشنامه

پرسشنامه نظر سنجی ویژه مدیران، معلمان و اولیا دانش آموزان

درباره روش های جبران آموزش و یادگیری در شرایط تعطیلی مراکز دولتی و غیر دولتی


ایده های اقتصادی و کارآفرینی

ایده های اقتصادی و کارآفرینی خود را در راستای ساحت اقتصادی و حرفه ای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش ارائه نمایید